F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Nowy Kraków - Bożena i Waldemar Kożuchowscy
Jeżyce

Nowy Kraków - Bożena i Waldemar Kożuchowscy
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1061
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1061 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-10-18 13:19:14 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo MorskieZP.271.359.2019 Darłowo, 18.10.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publi...
2019-10-18 12:47:14 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja     Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 25 października br. (piątek) w godz. od 9:00 do 11:00     Za utrudnienia przepraszamy     ...
2019-10-18 11:19:40 - Ogłoszenia - DLGR R.Radzikowski
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:   Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w rama...
2019-10-16 07:13:11 - Ogłoszenia - Anna Kuzenko
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 – konserwacja rowu WA1 etap I obręb DoSWGmD/2/2019 Darłowo, dnia 15.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 15.10.2019 r. o godz. 11:...
2019-10-15 09:20:27 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Ruszył nabów programu SpołecznikPROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021 to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017-2018r.  Wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację mikrodotacji oraz o 10 tys. zł na realizację Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich. Już od 14 października do 4 listopada 2019 r. kolejny nabór wniosków w rama...
2019-10-14 11:21:21 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła Woźniak
INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 t.j.) na realizację zadania publicznego pt. Rehabilitacja W dniu 11 października 2019 r. do Urzędu Gminy w Darłowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie” na realizację zadania publicznego p.n. „Rehabilitacja przez taniec – II edycja”. Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w ...
2019-10-14 01:09:53 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
Wyniki wyborów na terenie Gminy DarłowoWybory do SEJMU NR Lokal Uprawnionych Głosowało % KOMITET WYBORCZY PSL KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 Barzowice 327 179 54,74% 27 52 29 19 4...
2019-10-09 11:07:52 - Ogłoszenia - Teresa Żebrowska
Informacja dotycząca transportu do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy DarłowoW dniu 13 października 2019r osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, nie posiadającym własnego środka lokomocji a zamieszkałym w znacznym oddaleniu od lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej zostanie zapewniony transport po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Darłowie pod nr tel. 94 344 6342, 693167346.    ...
2019-10-09 11:06:25 - Ogłoszenia - Teresa Żebrowska
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji WyborczychINFORMACJA W dniu 13 października 2019 r Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej na terenie Gminy Darłowo rozpoczynają swoją pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 – 21.00.       ...
2019-10-08 14:29:34 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030ZZP.271.341.2019 Darłowo, 08.10.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówi...
2019-10-08 14:25:05 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo MorskieZP.271.359.2019 Darłowo, dnia 08.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 08.10.2019 r. o godz. ...
2019-10-04 13:47:55 - Ogłoszenia - Anna Kuzenko
Ogłoszenie o wyborze oferty: Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na części. Dla Część I SWGmD/1/2019 Darłowo, 04.10.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Spółka Wodna Gminy Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowan...
2019-10-04 13:27:36 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty: Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Darłowo w latach 2020-2021 ZP.271.307.2019 Darłowo, 04.10.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie &nb...
2019-10-02 14:29:09 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030ZZP.271.341.2019 Darłowo, dnia 02.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 02.10.2019 r. o g...
2019-09-30 15:38:49 - Ogłoszenia - Anna Kuzenko
Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania na: Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na częściSWGmD/1/2019 Darłowo, 30.09.2019 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA                                     SPÓŁKA WODNA GMINY Darłowo Informuj...
2019-09-26 18:18:45 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z (nr sprawy: ZP.271.341.2019)ZP.271.341.2019 Darłowo, dnia 26.09.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z” (nr sprawy: ZP.271.341.2019).   I. Na podst...
2019-09-26 18:12:26 - Ogłoszenia - Anna Kuzenko
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na częściSWGmD/1/2019 Darłowo, dnia 26.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 26.09.2019 r. o godz...
2019-09-26 13:32:46 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
"Rewitalizacja szansą na społeczną integrację" Dyżury w październiku ...
2019-09-25 14:57:02 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z (nr sprawy: ZP.271.341.2019)ZP.271.341.2019 Darłowo, dnia 25.09.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z” (nr sprawy: ZP.271.341.2019).   I. Na podst...
2019-09-25 13:22:51 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Przedsiębiorco! Termin III raty za zezwolenia mija 30 września 2019 r.Gmina Darłowo przypomina, że zgodnie z art. 11¹ ust 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z póź. zmianami) do dnia 30 września 2019 r. należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019. ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki