F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Ośrodek - Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Ośrodek - Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 854
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 854 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-01-22 10:31:39 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Dyżur Radcy PrawnegoDarłowo, dnia 22 stycznia 2019r.   I n f o r m a c j a   Uprzejmie informujemy, że dyżur Radcy Prawnego p. Macieja Jabłońskiego dla mieszkańców Gminy Darłowo wyznaczony na dzień 23 stycznia br. (środa) został odwołany.   Za utrudnienia przepraszamy     ...
2019-01-18 14:51:30 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 16 000 szt. ZP.271.1.2019 Darłowo,18.01.2019 r.      INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępo...
2019-01-18 14:44:32 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Komunikat sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy DarłowoZgodnie z zarządzeniem Nr KW.0050.11.2019 Wójta Gminy Darłowo  z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Darłowo w celu uczczenia pamięci świętej pamięci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza   informuję,   że w dniu 19 stycznia 2019 r. (sobota) o godz...
2019-01-17 14:37:13 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rokZP.271.433.2018 Darłowo, 17.01.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 09.02019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie...
2019-01-15 13:48:44 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Odwołany dyżur Radcy PrawnegoInformacja   Uprzejmie informujemy, że dyżur Radcy Prawnego p. Macieja Jabłońskiego w dniu 16 stycznia 2019r. został odwołany.   Za utrudnienia przepraszamy.           ...
2019-01-11 13:56:46 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 16 000 szt.ZP.271.1.2019 Darłowo, dnia 11.01.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 11.01.2019 r. o godz. 11...
2019-01-09 12:43:02 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy w 2019 roku    Działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450, 650, 723, 1365 z późn. zm.) stosownie do uchwały Nr LIV.552.2018 Rady ...
2019-01-08 14:46:28 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę targowiska w miejscowości Dąbki ZP.271.394.2018 Darłowo, 08.01.2019 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA                                              ...
2019-01-08 08:43:09 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofertOgłoszenie Wójta Gminy Darłowo o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert   OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH   Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi...
2019-01-07 15:26:33 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Harmonogram posiedzeń Komisji na 2019 rok w sprawie opiniowania wniosków o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowychSzanowni Przedsiębiorcy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i poz. 2244) przedkłada harmonogram posiedzeń Komisji na 2019 rok w sprawie opiniowania wniosk&oac...
2019-01-07 14:23:15 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r. ZP.271.397.2018 Darłowo, 07.01.2019 r.     Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku ...
2019-01-04 14:33:40 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 w postępowaniu na: Sukcesywną dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rokOgłoszenie nr 540001353-N-2019 z dnia 04-01-2019 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 664468-N-2018  Data: 28/12/2018  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul...
2019-01-04 14:19:36 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek prz...
2019-01-04 14:11:46 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zwrot podatku akcyzowegoMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydent...
2019-01-02 13:24:12 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 280 ton na rok 2019ZP.271.336.2018 Darłowo,02.01.2019 r.      INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udziel...
2018-12-31 12:54:24 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Informacja – ubezpieczenie OC rolnikaRolnik prowadząc gospodarstwo nieraz narażony jest na sytuacje, które mogą zaszkodzić dobru osób trzecich. Dla kogoś, kto spowoduje takie szkody, kwota odszkodowania może okazać się bardzo wysoka. Dlatego trzeba pamiętać o niezbędnych ubezpieczeniach rolniczych, do których zalicza się obowiązkowe OC rolników. ...
2018-12-28 07:09:39 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
Transmisja z IV sesji Rady Gminy Darłowo w dniu 28 grudnia 2018r.W dniu 28 grudnia 2018r. od godziny 10:00 pod adresem: http://sesjalive.gminadarlowo.pl dostępna będzie transmisja live z IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Darłowo.               ...
2018-12-27 14:48:53 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9:45 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Darłowo. Wolne wnios...
2018-12-27 14:42:20 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r.ZP.271.397.2018 Darłowo, dnia 27.12.2018 r.   Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 27.12.2018 r. o godz. ...
2018-12-27 14:39:37 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku.I N F O R M A C J A   Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia br. (poniedziałek) Urząd Gminy Darłowo będzie czynny do godz. 13:00. Kasa Urzędu Gminy Darłowo będzie czynna do godziny 11:00.                      &nbs...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki