F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Krzaczkowska Roma
Zakrzewo

Krzaczkowska Roma
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 3011
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 3011 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-08-21 14:08:05 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości BobolinZP.271.301.2019 Darłowo, dnia 21.08.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 21.08.2019 r. o godz. ...
2019-08-20 12:53:25 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2 na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+ (nr sprawy: ZP.271.281.2019).Ogłoszenie nr 540172872-N-2019 z dnia 20-08-2019 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 585491-N-2019  Data: 12/08/2019  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul...
2019-08-19 14:59:23 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę otwartych stref aktywności w miejscowości Sulimice                           ZP.271.290.2019 Darłowo, 19.08.2019 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania                             ...
2019-08-19 13:05:32 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Spotkanie informacyjne: Jak najłatwiej uzyskać dotację na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizację budynku?  Wójt Gminy Darłowo oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne:   Jak najłatwiej uzyskać dotację na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizację budynku?   Dofinansowania do 90%na: MONTAŻ NOWYCH i WYMIANĘ STARYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA oraz INSTALACJI C.O. i C.W.U. T...
2019-08-19 10:26:27 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 na: Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin (nr sprawy: ZP.271.301.2019)ZP.271.301.2019 Darłowo, dnia 19.08.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin” (nr sprawy: ZP.271.301.201...
2019-08-14 13:24:46 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+ (nr sprawy: ZP.271.281.2019)ZP.271.281.2019 Darłowo, dnia 14.08.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Do...
2019-08-13 14:59:13 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypieWójtGminy Darłowo zaprasza na  BEZPŁATNE SZCZEPIENIA przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo od 65 roku życia.   Deklaracje udziału wprogramie dostępne są w Urzędzie Gminy Darłowo (p.18). Realizator: Przychodnia lekarska, ul. M.C.Skłodowskiej32, Darłowo.   tel.  w sprawie: 94 344...
2019-08-13 14:25:17 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 0501Z Zakrzewo-Zielnowo ZP.271.293.2019 Darłowo, 13.08.2019 r OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia ...
2019-08-13 11:15:13 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 oraz sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ nr 1 na: Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin (nr sprawy: ZP.271.301.2019).ZP.271.301.2019 Darłowo, dnia 13.08.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 oraz sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w mie...
2019-08-13 09:03:22 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Modyfikacja treści SIWZ nr 1na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+ (nr sprawy: ZP.271.281.2019)Ogłoszenie nr 540168718-N-2019 z dnia 13-08-2019 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 585491-N-2019  Data: 12/08/2019  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul...
2019-08-12 15:03:58 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa używanego autobusu dla gminy DarłowoZP.271.197.2019 Darłowo, 12.08.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze oferty   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zam...
2019-08-09 14:37:10 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo Morskie – etap IZP.271.292.2019 Darłowo, 09.08.2019 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA                                              &n...
2019-08-09 14:34:32 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi powiatowej nr 0501Z Zakrzewo-ZielnowoZP.271.293.2019 Darłowo, dnia 09.08.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 09.08.2019 r. o godz. ...
2019-08-09 14:27:08 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin (nr sprawy: ZP.271.301.2019).ZP.271.301.2019 Darłowo, dnia 09.08.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin” (nr sprawy: ZP.271.301.20...
2019-08-09 13:56:04 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 16 sierpnia 2019 rokuINFORMACJA   W związku z przerwą w pracy Urzędu Gminy Darłowie w dniu 16 sierpnia 2019 roku (piątek) w nagłych sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (zgłaszanie zgonu) prosimy o kontakt pod numerem telefonu 667-110-091 w godz. od 10:00 do 13:00.   Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski   ...
2019-08-09 13:52:45 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
16 lipca 2019 roku Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynnyINFORMACJA   Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 16 sierpnia 2019 roku (piatek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo w Darłowie.   W związku z powyższym w dniu 16 sierpnia br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynny.   Wó...
2019-08-08 18:49:27 - Aktualności - Emil Gawęda
Święto RybyW najbliższą niedzielę 11 sierpnia 2019 r. zapraszamy na święto ryby do Dąbek. Rozpoczynamy o godzinie 15:00 występem zespołu Niezbędny Balast. Równocześnie Krzysztof Górski z Teatru Kulinarnego będzie przygotwywał zupę rybną w wielkim garze - około 1000 porcji do rozdania za darmo. Dla najmłodszych strefa dla dzieci: dmuchańce...
2019-08-07 14:21:59 - Centrum Kryzysowe - Anna Morawska
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED BURZAMI Z GRADEM Zjawisko/stopień: Burze z gradem/ 1 Obszar: województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński Ważność (cz. urz.): od godz. 16:00 dnia 07.08.2019 do godz. 24:00 dnia 07.08.2019 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz pory...
2019-08-07 10:38:21 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i SportuZapraszam na posiedzenie komisjiOświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie sięw dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w sali numer 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Przygotowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Darłowo do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 – ko...
2019-08-06 08:15:04 - Aktualności - Emil Gawęda
Fotogaleria z FolkWicie2019Fotogaleria z FolkWicie2019 ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki