F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Przy Parku
Dąbki

Domki Przy Parku
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-02-06 12:14:37 - Emil Gawęda
Halowy turniej piłki nożnej

REGULAMIN
GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO
W RAMACH V EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2019


I.    Cel zawodów
Celem imprezy jest popularyzacja piłki nożnej w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych   i młodzieży.
II.    Termin zawodów i miejsce
Turniej Piłki Nożnej odbędzie się dnia 16 lutego 2019 r.  w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju : 9.00.
III.    Organizatorzy
Urząd Gminy Darłowo.
IV.    Kategoria wiekowa
Turniej skierowany jest dla uczestników urodzonych w 2004 roku i starszych.
V.    Zgłoszenia
1.    Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą  elektroniczną na adres email: promocja@ugdarlowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 11. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia).
VI. Uczestnictwo
1.    W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy na stałe zameldowani na terenie gminy Darłowo, na terenie sołectwa, które reprezentują.
2.    Zespoły składają się z maksymalnie z 8 zawodników. Na boisku przebywa 5 osób (4 zawodników + bramkarz)
3.    W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek – III liga wzwyż.
4.    Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych  zawodników.
5.    Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informacja o sposobie rozegrania turnieju zostanie przekazana podczas odprawy technicznej w dniu zawodów (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn turniej zostanie rozegrany systemem  pucharowym bądź grupowym).
VII. Przepisy gry
1.    Zespoły występują w składach pięcioosobowych + rezerwowi. (minimalna ilość zawodników przebywających na boisku wynosi cztery – w przypadku gdy w jednym meczu jednocześnie z jednej drużyny dwóch zawodników zostanie usuniętych z boiska mecz zostaje rozstrzygnięty jako walkower dla drużyny przeciwnej).
2.    Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym halowym (obuwie z jasną podeszwą – zawodnicy w nieprzepisowym obuwiu nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek).
3.    W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
4.    Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów (Organizator).
VIII. Punktacja
1.    Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
2.    O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
1) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn.
2) liczba zdobytych punktów,
3) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
3.    Drużyny za zajęte miejsca zdobywają punkty do klasyfikacji ogólnej w ramach IV Edycji WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO na 2019 r.
IX. Postanowienia końcowe
1.    Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
2.    Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
4.    Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji poniesionych przez zawodników podczas turnieju.
5.    Organizator zabezpiecza obsługę medyczną zawodów.
6.    Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
7.    Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
8.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
9.    Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest pracownik działu promocji w Urzędzie Gminy Darłowo -  Emil Gawęda tel. 505 224 729.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki