F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Krawiecki W. i M.
Dąbki

Krawiecki W. i M.
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-01-04 08:17:25 - Justyna Pacuła-Woźniak
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2019 roku należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty lub opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2018 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2018 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2019 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2019 roku- wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2019 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:
Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Nr:
53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.
Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy.
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww.  opłaty w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia:

A. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B, C, który nie złoży do 31 stycznia 2019 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej w terminie 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30 % podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od  4,5 % do 18 % alkoholu – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  2100  zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18 % alkoholu –tzn. 630 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust.5 będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30 % opłaty  podwyższonej, określonej w art. 111 ust.5.

Np. przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku  pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń i który nie przekroczył ustawowych  progów wartości sprzedaży będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2019 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30 % podstawowej opłaty określonej w art. 111  ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % (oraz piwo)- tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od  4,5 % do 18 % alkoholu – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  2100  zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18 % alkoholu – tzn. 630 zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna oplata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń oblicza w sposób określony  w art. 111 ust. 5 tzn. przy przekroczeniu wartości:

A) 37 500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości do  4,5 % alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

B) 37 500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości od 4,5 %- 18%  alkoholu  – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

C) 77 000 dla  napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18 %  alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości  2,7  % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli przedsiębiorca, który przekroczył w 2018 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5 nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 2 marca 2019 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Druk Oświadczenia

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki