F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Hinc Ewa i Zenon
Wicie

Hinc Ewa i Zenon
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-08-16 14:26:34 - Justyna Pacuła-Woźniak
Powołano Radę Seniorów Gminy Darłowo

W siedzibie Urzędu Gminy Darłowo w dniu 16 sierpnia 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Darłowo. Wójt Gminy Radosław Głażewski w skład Rady powołał przedstawicieli seniorów: Panią Grażynę Hryckowian, Panią Halinę Przybysławską, Panią Elżbietę Paszowską oraz Pana Kazimierza Kołtun oraz przedstawicielki podmiotu działającego na rzecz osób starszych tj. Panią Wioletę Romańczuk oraz Panią Agnieszkę Jasiewicz.

Spotkanie było na tyle uroczyste, że poza gratulacjami kandydaci otrzymali akty powołania na pierwszą kadencję 2018-2022 Rady Seniorów Gminy Darłowo od przedstawicieli samorządu w osobach: Radosława Głażewskiego – Wójta Gminy Darłowo, Grzegorza Hejno – Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo oraz Henryka Ignatowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Do zadań Rady należy w szczególności: monitorowanie polityki senioralnej w Gminie i podejmowanie działań w celu rozwiązywania bieżących problemów seniorów, pełnienie roli konsultacyjnej dla organów Gminy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Gminy, współpraca z  organami Gminy, w tym opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw seniorów oraz przyjmowanie wniosków i postulatów w tym zakresie, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w Gminie.

Osobom powołanym w skład Rady Seniorów Gminy Darłowo życzymy samych przyjemnych chwil i inicjatyw zakończonych sukcesem.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki