F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-02-01 12:04:03 - Justyna Pacuła-Woźniak
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.7.2019 Wójta Gminy Darłowo z dnia  09 stycznia 2019 r.

 

Wójt Gminy Darłowo po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr KW.0050.15.2019 Wójta Gminy Darłowo     z dnia 25 stycznia 2019 r. w celu opiniowania ofert złożonych w ww. otwartym konkursie ofert podjął decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych w 2019 roku na powierzenie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu.

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Całkowity koszt realizacji zadania (w zł)

Kwota wnioskowana przez organizację (w zł)

Wysokość przyznanych środków (w zł)

1.

Stowarzyszenie ELMO

Program edukacji żeglarskiej „Optymist & Kadet”

26.870,00 zł

20.100,00 zł

9.000,00 zł

2.

Klub kolarski „ZIEMIA DARŁOWSKA”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez kolarstwo

66.000,00 zł

47.000,00 zł

41.000,00 zł

3.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez piłkę nożną

455.000,00 zł

320.000,00 zł

220.000,00 zł

4.

Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży w Darłowie

Organizacja zajęć w szkółce kolarskiej pn. „Gmina Darłowo” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa

10.500,00 zł

7.500,00 zł

5.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie „Błękitna Fala”

„Razem – myślący i sprawni”

62.450,00 zł

17.800,00 zł

7.000,00 zł

6.

Klub sportowy  „Stocznia Darłowo M&W”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

15.800,00 zł

12.500,00 zł

5.000,00

7.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dobiesławiu i Wsi Dobiesław, Wiekowo, Wiekowice

Muzycznie i sportowo w Gminie Darłowo

11.980,00 zł

7.510,00 zł

3.000,00 zł

8.

Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”

Aktywni w każdym wieku

11.820,00 zł

10.920,00 zł

5.000,00 zł

9.

Klub Biegacza Darłowskie Charty

Aktywizacja ruchowa dzieci i dorosłych przebywających na terenie Gminy Darłowo

15.100,00 zł

7.800,00 zł

5.000,00 zł

Ogółem:

675.520,00 zł

451.130,00 zł

300.000,00 zł

 

Proszę oferentów o złożenie w terminie do 8  lutego 2019  r.  zaktualizowanych kosztorysów przedsięwzięć oraz harmonogramu zadań (jeżeli w ofercie nie ma podanego nr konta organizacji - złożenie oświadczenia o numerze konta), jeżeli oferent nie jest w stanie zrealizować zadania - wg przyznanej kwoty dotacji - proszę ww. terminei złożyć informację. Jednocześnie zapraszam na oficjalne podpisanie umów w dniu 13  lutego 2019 r. na godz. 10:00 (sala konferencyjna - I piętro) w siedzibie  Urzędu Gminy w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4.                   

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki